Lubomír Man: Vy nevíte, co je evaluace? Ne? Pak se politujte!

GLOSA

Ve čtvrtek odpoledne vystoupil na obrazovce ČT24 médii dosud poněkud opomíjený ministr kultury Martin Baxa, aby spoluobčanům oznámil,...

18. prosince 2022 - 07:00
... že právě podepsal tříletou smlouvu o spolupráci ministerstva kultury s festivalem Pražské jaro. Díky ní získá Pražské jaro každoročně částku 30 milionů korun, což našemu nejstaršímu festivalu umožní dlouhodobé plánování a možnost přinášet i nadále českému publiku hudbu světového formátu.

Tolik tedy k jádru ministrova oznámení, k němuž ministr ještě připodotkl, že po oněch třech letech trvání smlouvy dojde z obou stran účastníků smlouvy k EVALUACI, čili zhodnocení toho, jak se smlouva plní.

Takže po velice oblíbené a už téměř zevšednělé IMPLEMENTACI (včlenění, uskutečnění) a dalších řečových skvostech zde máme další slovo, jehož posláním není ani tak informovat, ale spíš prokázat mimořádnou vzdělanost osoby, jež ono cizí slovo pronáší. Při čemž platí, že čím nezvyklejší a dosud nejméně slyšené či pronášené ono slovo je, tím vyšší vzdělanost je nutno připsat osobě, která toto novátorské slovo vypouští z úst.V kterémžto směru ministr rozhodně nepaběrkoval, protože výraz EVALUACE, ministrem použitý a jím zřejmě odvozený z anglického slova evaluation (čti: iveljueišn), je v naší dorozumovací soustavě (zdráhám se napsat řečí, češtině či mateřštině), skutečně čímsi jako bílým koněm s černou hřívou, a kdo ví, zda jej ministr nevtělil též do psaného textu předmětné smlouvy jako zprávu pro českou veřejnost vůbec nejpodstatnější.

Nu a pokud v tom psaném textu ona EVALUACE skutečně je, pak je mé podezření, bohužel, potvrzeno.

Lubomír ManAnketa

Je v pořádku, že na budově Národního muzea v Praze visí ukrajinská vlajka?

Ano 40%
transparent.gif transparent.gif
Ne 60%
transparent.gif transparent.gif