[title]
KOMENTÁŘ

Zdeněk Ertl: Nadbytek cukru škodí nejvíc dětem… …řešení ale existují, jen musíme chtít!

Cukr patří do skupiny sacharidů, které jsou společně s tuky a bílkovinami hlavními živinami pro lidské tělo.

Před 22 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Zdeněk Ertl: Potvrzeno: Investice do pohybu jsou obrovským ekonomickým přínosem

Pohybové aktivity, míra fyzického zatížení a její vývoj, pasivní a aktivní složka náplně volného času, formy a kvalita sportování apod., o všechno jsou oblasti, které mě dlouhodobě zajímají.

Před 34 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Zdeněk Ertl: J. Kejval se znovu sám postřelil

Tento týden jsem si se zájmem přečetl stanovisko Výkonného výboru České unie sportu (VV ČUS).

Před 36 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Zdeněk Ertl: Zdravé stravování dětí by mělo být samozřejmostí…, ale není

Sousloví zdravý životní styl je v posledních desetiletích velmi frekventované.

Před 60 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Zdeněk Ertl: Rovnováha mezi pasivní a aktivní zábavou našich dětí se stává utopií

V komentáři Dbáme doporučení WHO k pohybu? (10 1. 2023) jsme porovnávali, jestli je v životě našich dětí zastoupena fyzická aktivita v takové míře, jakou doporučuje Světová zdravotnická organizace.

Před 72 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Zdeněk Ertl: Dbáme na doporučení WHO k pohybu?

Veden dlouhodobým zájmem o význam a úlohu pohybových aktivit v životě současného člověka jsem si se zájmem pečlivě prostudoval doporučení WHO.

Před 82 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Zdeněk Ertl: Jak a kde získáváme vztah k pohybovým aktivitám?

V minulém komentáři (Pohybu v životě našich dětí rychle ubývá – 3. 1. 2023) jsem s politováním konstatoval, že sportovní činnosti se vůbec nevěnuje více než třetina dospělé populace a větší čtvrtina dětí a mládeže.

Před 86 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Zdeněk Ertl: Pohybu v životě našich dětí rychle ubývá!

Jak tráví děti svůj volný čas? Aktivně, nebo pasivně? Věnují se dostatečně přiměřeným pohybovým aktivitám?

Před 89 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Zdeněk Ertl: Dobré a špatné zprávy pro sport

V plánu dotačních výzev Národní sportovní agentury (NSA) pro rok 2023 byste zatím marně hledali výzvu na provoz a údržbu sportovních zařízení.

Před 117 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Zdeněk Ertl: Sportovní specializace – ano, nebo ne, dříve nebo později?

Důvodů, proč mají rodiče zájem, aby jejich děti sportovaly je jistě celá řada,...

Před 125 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Zdeněk Ertl: Proč děti sportují?

Ti rodiče, kteří chtějí, aby jejich děti sportovaly, většinou vědí, proč to chtějí.

Před 128 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Zdeněk Ertl: Uvědomují si poslanci, že budou krachovat sportoviště?

S velkou lítostí musím konstatovat, že sport už delší dobu schytává samé těžké rány, některé bohužel i „pod pás“.

Před 162 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Zdeněk Ertl: Připravujete se na válku?

Vzhledem k aktuálně probíhajícím bojům na Ukrajině, ale i v kontextu s celkovou bezpečnostní situací vnímám zařazení níže uvedených otázek do exkluzivního průzkumu na téma Bezpečnost v ČR jako logické.

Před 316 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Zdeněk Ertl: Jsme připraveni žít bez energií a chytrých přístrojů?

Najednou nelze zprovoznit žádné elektrické přístroje, nefunguje domácí ani veřejné osvětlení, dopravní semafory rezignovaly na řízení provozu,...

Před 324 dny

Anketa

Souhlasíte s vyjádřením olympionika Davida Svobody, že politika do sportu nepatří?

Ano 52%
transparent.gif transparent.gif
Ne 24%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 24%
transparent.gif transparent.gif